Ebeveynlerin dijital çağda çocuk yetiştirme süreçlerine destek olabilmek ve konuyla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek adına uzman psikologlar tarafından verilen eğitimler