evebeny         

Günümüzde çocuklar teknoloji ve dijital medyanın hâkim olduğu bir dünyaya doğuyor. Dünyada ve Türkiye’de yapılan çeşitli araştırmalar çocukların ve gençlerin giderek artan teknoloji kullanımına dikkat çekiyor. Çocukların dijital dünyayla erken yaştan itibaren başlayan ilişkisi, sunduğu fırsatların yanı sıra pek çok risk de barındırıyor. Dijitalin aşırı ve bilinçsiz kullanımı, çocuklarda pek çok fiziksel, psikolojik ve sosyal riskler ile ilişkilendiriliyor.

         Teknolojinin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendiren ve dijital dünyanın risklerinden korunabilen çocuklar için, öne çıkan en önemli kavram ise “denge”. Çocukların dengeli dijitalleşmesi için farklı aktörlerin ve ekosistemlerin işbirliği büyük önem taşıyor. Bununla birlikte, çocukların dijital alışkanlıklarında ailelere de büyük rol düşüyor. Tıpkı çevrimdışı hayatta olduğu gibi, çocukların dengeli ve bilinçli dijitalleşmeyi öğrenmeleri ve riskleri fırsata çevirebilmeleri için öncelikle ebeveynlerinin rehberliğine ihtiyaçları var.

Bu doğrultuda hazırlanan ve uzman psikologlar tarafından verilen Dijital Denge Ebeveyn Eğitimleri’nde:

 • Türkiye ve dünyadan çocukların ve ailelerin dijital kullanımı, erişimi ve kullanma motivasyonlarıyla ilgili güncel bilgiler paylaşılıyor. 
 • Dijital dünyanın çocuklarımız için yarattığı riskler ve faydalar bilimsel verilere dayanarak değerlendiriliyor.
 • Sağlıklı ve etkili ebeveynlik konusunda ebeveynlerin bilgi ve becerileri geliştiriliyor.
 • Ebeveynlere, çocukların dijitali dengeli kullanmalarına yönelik yaklaşımlar önererek dijital çağda çocuk yetiştirme süreçlerine ilişkin destek olunuyor.
 • Dijital okuryazarlık ve dijital dayanıklılık kapasitelerini arttırmaya yönelik öneriler paylaşılıyor. 

Eğitim Programı Akışı:

 • Süre: 4 saat
 • Eğitim 3 oturum ve 2 aradan oluşmaktadır
 • Katılımcı yöntemler ve pratik bilgilerle zenginleştirilmiş uygulamalar
 • Vaka çalışmaları ve grup etkinlikleri
 • Bireysel değerlendirmeler için ölçekler
 • Maksimum 25 kişilik gruplar