Dijital araçların aşırı ve dengesiz kullanımının yarattığı fiziksel, zihinsel ve psikolojik riskler hakkında bilinçlendiren ve dengeli dijital kullanımı için farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz seminerler gerçekleştiriyoruz.