Dijitalin gelişmesinin en çok etkilediği bir diğer alan ise profesyonel dünya ve çalışma biçimleri. Çoğu iş grubu çalışmalarını büyük bir oradan dijital kullanarak sürdürüyor. Beyaz yakalılar günlerinin büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirebiliyor. Sürekli ulaşılabilir olma durumu bitmeyen mesailere sebep olabiliyor ve iş ve yaşam dengesini korumak gittikçe zorlaşıyor.  Bütün bunlar çalışanların verimliliği dolayısıyla da kurumların üretkenliğini etkiliyor. Dijital Denge Derneği olarak, kurumlarda dijital kullanım kültürü oluşturmayı, aşırı dijital kullanımının hem çalışanlarda hem kurumlarda yarattığı olumsuz etkileri azaltmayı ve dengeli dijitalleşmiş kurumları çoğaltmayı hedefliyoruz.