Ebeveynlerin dijital çağda çocuk yetiştirme süreçlerine destek olabilmek ve konuyla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek adına uzman psikologlar tarafından verilen eğitimler

Bireylerin teknoloji ve dijital cihaz kullanımını sağlıklı ölçülere çekmeyi ve dijitalin yarattığı riskler konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz uzman psikologlar tarafından verilen eğitimler

Kurumlarda dijital kullanım kültürü oluşturmayı, aşırı dijital kullanımının hem çalışanlarda hem kurumlarda yarattığı olumsuz etkileri azaltmayı hedeflediğimiz programlar

Dijital araçların aşırı ve dengesiz kullanımının yarattığı riskler hakkında bilinçlendiren ve dengeli dijital kullanımı için farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz seminerler